Welkom bij FLORALIA COUNTRY

Het countrymusic-evenement Floralia Country in het Brabantse Oosterhout heeft in de 27 voorgaande afleveringen haar bestaansrecht meer dan bewezen. Ook voor de editie 2008 wordt alles uit de kast gehaald om er opnieuw iets heel moois van te maken. Ca. 20 country-acts zijn er weer gecontracteerd. Artiesten uit de V.S en diverse landen uit Europa worden dit weekend weer bij elkaar gebracht om met elkaar invulling te geven aan dit unieke muzikaal gebeuren.

Voor de zondag wordt voor het traditionele concept gekozen met een non-stop programma op twee podia, met zeer hoogstaande internationale countrymuziek.

Eerder al maakte Floralia wat zijstapjes door naast country ook andere muzieksoorten te plaatsen, die echter wel enige verwantschap met country hadden.
Dit jaar gaat er op dat gebied wat bijzonders gebeuren.
Wanneer op zaterdag te 14.30 uur de poorten opengaan, zal het publiek aanvankelijk weinig merken van een veranderde opzet. Vier uitstekende country-acts zullen beurtelings hun opwachting maken op het grote podium. Echt country, zoals het hoort te klinken, waar de muziekliefhebbers van zullen genieten en waarbij de dansers volop uit de voeten zullen kunnen.

Voor de vaste Floraliabezoekers misschien een verrassing, maar dan wel een die als zeer aangenaam ervaren zal worden.
Voor de vele liefhebbers van de legendarische CATS een uitgelezen gelegenheid om weer eens te genieten van die prachtige tijden van weleer…. En hoe:
De Tribute To The Cats Band is niet zomaar een coverband die wat repertoire van De Cats heeft ingestudeerd. Neen, het is een meer dan serieuze revival-band, die genoemd wordt als één van de beste “live-bands” uit het land. Elders op deze site wordt u daarover uitvoerig geïnformeerd.

Nieuw deze zaterdag is ook de muziek van:

Country DJ: “ON THE ROAD AGAIN”

Deze gaat zijn plaats vinden aan de rand van de grote dansvloer. De dansliefhebbers zullen –voorafgaande aan het podiumgebeuren- tijdens de wisselpauzes en ook voor aanvang van het avondconcert- hun hart kunnen ophalen bij de klanken van deze “country-vakman bij uitstek” Daarnaast zijn de optredende groepen uitermate geschikt om bij te dansen.

• Het openluchtfestival “Floralia Country” wordt steeds georganiseerd temidden van de bloemenpracht in de Floralia Showtuin te Oosterhout;

• Stichting Floralia bestaat uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld om met elkaar als vrijetijdsbesteding een prachtig park aan te leggen en daarin evenementen te organiseren.

• In 1981 werd als thema voor (weer) een zomerfestival gekozen voor countrymuziek. De sfeer die daardoor ontstond was zodanig dat besloten werd op diezelfde voet verder te gaan. Al vanaf de beginjaren wisten vele duizenden de weg naar Floralia te vinden, waarbij bleek dat de combinatie van countrymuziek en natuurschoon een schot in de roos was.

Welkom bij FLORALIA COUNTRY MUSIC & DANCE

Beste countryliefhebbers en fans van FLORALIA COUNTRY

Onderstaand persbericht is vandaag naar de media verzonden. Vermoedelijk zullen heel wat countryliefhebbers en daardoor vrienden van Floralia, dit bericht als heel onprettig en als een ware verrassing ervaren.

Helaas echter, wij kunnen niet anders beslissen. Stichting Floralia en daardoor de Floralia-Showtuin bestaat bij de gratie van het organiseren van evenementen, wat de laatste 32 jaren betekende het country-festival. Jarenlang hebben wij door de organisatie van Floralia Country, de showtuin kunnen exploiteren. En geloof ons, dat organiseren deden we met enorm veel plezier. Het wegzetten van jaarlijks een zo mooi festival was “een doel op zich” geworden. De laatste jaren werd het allemaal steeds moeilijker. De meningen kunnen verdeeld zijn, maar wij zaten met het feit dat alle inspanningen ten spijt, we met lede ogen moesten aanzien dat de bezoekersaantallen steeds maar terugliepen.

Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan Ivonne Verhagen en Aldwin van der Voort, het tweetal dat ons de laatste jaren heeft geholpen bij de organisatie. Zij wisten veel dansliefhebbers te interesseren, waardoor weer diverse “nieuwe mensen”de weg naar Floralia wisten te vinden. Door een programma weg te zetten voor zowel de muziek- als dansliefhebbers hebben we geprobeerd nieuwe impulsen aan het evenement te geven.

We moeten echter constateren dat het geen “haalbare kaart” meer is. De belangstelling voor country is helaas niet groot genoeg meer om een festival zoals ‘FLORALIA COUNTRY” eens was, nog met succes weg te zetten.

Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen.

Vanzelfsprekend betekent dit niet het einde van de stichting Floralia en haar Showtuin. We gaan ons beraden over de wijze waarop we de toekomst van onze mooie stichting kunnen veilig stellen.

Tenslotte……willen we al die mensen die ons in al die jaren trouw zijn gebleven, hartelijk danken voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het succes van Floralia Country.